Als kleine jongen was ik al geïnteresseerd in muziek

Ik ben geboren in 1953 in Königswinter am Rhein in Duitsland. Als kleine jongen was ik reeds geïnteresseerd in muziek. Mijn moeder was opera zangeres en mijn vader was een begenadigd pianist. In mijn eerste herinneringen kreeg ik van mijn moeder oude zeepdozen en ik zat hierop  te trommelen met keukenlepels. Drummen vond ik fantastisch. In de 60er jaren begon ik met zingen, toen ik Tom Jones en Engelbert Humperdinck hoorde op de radio of zag op TV. Maar ook Duitse zangers, zoals Howard Carpendale hadden mijn aandacht. Ook begon ik met het verzamelen van 60er jaren muziek, zoals LP’s en EP’s van The Beatles, The Hollies, the Kinks, maar ook van Shirley Bassey en Tony Christie.

Foto links: Köningswinter, Duitsland, 1957

Foto boven: Bad Godesberg, Duitsland, 1971

Ik kocht mijn eerste drumstel

Mijn interesse groeide en de verzameling van vooral Tom Jones en Engelbert Humperdinck breidde zich uit. Ik begon met zingen en drumde ook in diverse bandjes na mijn schooltijd. Ik trad wel eens op voor vrienden op partijen, maar werkte natuurlijk ook nog. Ik zong allerlei liederen van Tom en Engelbert. En bewonderde hun om de prachtige stemmen. Sindsdien ben ik een grote fan van beiden.

Toen ik in 1991 via een kennis het aanbod kreeg om op de plaatselijke televisiezender een optreden te verzorgen, deed ik dit met vol enthousiasme. Een programma als tribute zanger van Tom en Engelbert. Ook toen trad ik af en toe nog op. En bezocht vele concerten van mijn 2 lievelingszangers in en buiten Duitsland.  Gedurende deze concerten of  een keer toen er een Fanclub dag was, had ik de eer om Engelbert Humperdinck meerdere keren persoonlijk te ontmoeten.

Hamburg 1994, Engelbert Humperdinck fanclub meeting

Foto rechts: Utrecht 2011, Engelbert Humperdinck backstage

Het verlangen naar het zingen en optreden bleef knagen

Na het overlijden van mijn dierbare moeder in 1998 en uiteindelijk in 2006 na vele jaren van wonen en werken in Duitsland, kreeg ik de mogelijkheid om in Nederland te gaan wonen en werken. Ik kocht wederom een drumstel en speelde hier in een 60ties tribute band. Maar het verlangen naar zingen en optreden bleef knagen.

Beide foto’s: Meckenheim, Duitsland, 1991, tv show

Je bent nooit te oud om je droom te laten uitkomen!

Totdat  vorig jaar ik zanglessen ging nemen bij een zangleraar om te kijken wat hij van mijn stem vond. Hij vertelde mij, je kan reeds goed zingen en hij en mijn vrienden moedigden mij aan toch verder te gaan met zingen. Je bent nooit te oud om je droom te laten uitkomen. Ik heb er zin in om te gaan optreden voor iedereen die van ballade songs houdt en mensen hiermee te kunnen entertainen!

 

Nieuwegein, 2018

Biography

As a little boy I was already interested in music

I am born in 1953 in Königswinter am Rhein in Germany. As a little boy I was already interested in music. My mother was an opera singer and my father was a devoted  piano player. During my first childhood memories I got from my mother old soap boxes and I was playing the drum on it with kitchen spoons. Playing drums I found it fantastic. In the 60ties I started with singing, when I heard Tom Jones and Engelbert Humperdinck on the radio or saw them on television. But also German singers, like Howard Carpendale got my attention. Also I started with collection 60ties music. Like LP’s and singles and EP’s from The Beatles, The Hollies, The Kinks, but also from Shirley Bassey and Tony Christie. 

Photo on the left: Köningswinter, Germany, 1957

Photo above: Bad Godesberg, Germany, 1971

I bought my first drum kit

My interest was growing und for all the collection of Tom Jones and Engelbert Humperdinck was growing. I began with singing and also playing the drum also in several bands after my schooltime. I also performed for friends on partys, but also had to work. I sang all kind of songs from Tom and Engelbert. And admired them for their beautiful voices and since than I am a big fan of them both.

When I got the possibility in 1991 due to a friend for performing on a local television broadcaster and to do a tribute show of Tom and Engelbert. I did that with a lot of enthusiasm. Also than I performed and also visited many concerts in and outside Germany of my 2 favorite singers. During those concerts or a Fanclub meeting I had the honnor to meet Engelbert Humperdinck several times in person.

Photo on the left: Hamburg 1994, Engelbert Humperdinck fanclub meeting

Photo on the right: Utrecht 2011, Engelbert Humperdinck backstage

My desire kept growning to sing and perform

After the death of my beloved mother in 1998 and after years of living and working in Germany, I finally got the opportunity in 2006 to live and work in the Netherlands. I bought again a drum kit and played in 60ties tribute band. But my desire kept growing to sing and perform.

Both photos: Meckenheim, Germany, 1991, television show

You're never too old to make your dream come true

Last year I had a singing course from a sing teacher to look what he thought about my voice. He told me you already can sing very good and you have a good performance. So my friends encouraged me to go ahead with singing.  You are never to old to let your dreams be true! I am looking forward to sing and perform for all the people who like ballad songs and entertain people.

 

Nieuwegein, 2018

© 2019 Hans-Jürgen Tribute Singer